head_banner

Beýleki önümler

 • Spunbonded nonwoven filter cloth for pleated style filter cartridges production

  Pleapylan stil süzgüçli kartrijleri öndürmek üçin egrilen dokalmadyk süzgüç mata

  Zonel Filtech, senagat süzgüçleri üçin oňat hilli poliester egrilen dokalmadyk matalary üpjün edýär.(kartrij süzgüçli süzgüç)

  Poliester egrilen süzgüçli mata ýörite dizaýn nagşy bilen, 3D egrilen aýlaw usuly bilen utgaşyp, Zonel Filtech-den egrilen süzgüçli mata gowy howanyň geçirijilik aýratynlyklary bilen ýasalýar;ýokary süzgüç netijeliligi;ýokary berklik we bir gezek göwnüňize degen görnüşi üýtgetmek aňsat däl;Uly bölejikler dürli önümçilik goşundylary üçin ýüklenýär we çydamlydyr.Zonel Filtech-den egrilen poliester dokalmadyk dokma önümleri, PTFE membranasy laminirlenen, suw we ýagdan goraýan we dürli iş şertleriniň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin alýumin folga bilen örtülip bilner.

  Zonel Filtech, egrilen süzgüçli matalardan başga-da, süzülen görnüşli süzgüçli patronlar üçin ses hiliniň membranany goldaýan gatlagyny üpjün edýär.

 • Flour meshes, plansifter sleeves, cleaner pads for flour mills

  Un mesgeleri, ýeň ýeňleri, un degirmenleri üçin arassalaýjy ýassyklar

  Zonel Filtech, iň ösen proýektli dokma enjamlary-Sulzer we doly aralygy un bilen üpjün edip bilýän gutarnykly arassalaýjy maşynlar bilen enjamlaşdyrylan iň ökde süzgüç materiallaryny öndürijileriň biri hökmünde.Zonel Filtech-den un deň we takyk açyk ululyk, ýokary dartyş güýji, durnukly ululyk, aşgazana garşylyk we arassalamak aňsat, iýmit derejeli materiallar bilen häsiýetlendirilýär.

  “Zonel Filtech” un garyndysyndan başga-da, meýilleşdiriji giriş we ýeň ýeňlerini üpjün edýär.Meýilleşdiriji ýeň, poliester süzgüçli matalary, ortadaky goltuk halkalar bilen birleşdirip, gurmak üçin amatly bolar ýaly, elastik dizaýn bilen goşa uçlary kabul edýär.Zonel Filtech-den çeýe, ýokary dartyş güýji, dem alyp bilýän, ýöne uny syzdyrmaýan, ýeňil gurnama we çydamly aýratynlyklary bolan ýörite zona düzülip bilner.

  Zonel Filtech, şeýle hem, ýokary hilli meýilnamalaşdyryjy arassalaýjy ýassyklar / pagta arassa ýassyklar bilen üpjün edýär, zerur kömek, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!